Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Arkivorganisering

Våler kommune har fullelektronisk saksarkiv fra 01.01.2007.
Arkivsystemet er Acos WebSak.

Våler kommune har SA (sentral arkiv) som hoved arkivorgan. 

Arkivnøkler/ordningssystem
Felles arkiv ordnes etter K-koder.
Eiendomsarkiv ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
Personalarkivet ordnes etter etternavn.
Elev-/barnehagearkivet ordnes etter etternavn.
Planarkiv ordnes etter K-kode og planid.
Klientarkiv ordnes etter fødselsdato.
Helsearkiv ordnes etter fødselsdato.

 Pr. 01.01.2014:
0425-EIEN: ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
0426-EIEN: ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
0425-SKOGF: ordnes etter K-koder.
0426-SKOGF: ordnes etter K-koder.

Pr. 01.09.2014
FORDRING: ordnes etter K-koder.
POL.UTVALG: ordnes etter K-koder.

Laster...