Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politiske organisering

Polistisk organisering

Kommunens øverste politiske organ er kommunestyret, som består av 19 folkevalgte representanter med ordfører som leder.

Ellers har kommunen slik politisk organisering:

Helse-og omsorg

5 medlemmer

Kultur og oppvekst

5 medlemmer

Formannskap

5 medlemmer

Næring, miljø og teknisk

5 medlemmer

Sosial

Skoler

Økonomiplan

Planutvalg

Barnevern

Barnehager

Årsbudsjett

Kommunalteknisk

Helse

Kultur

Kommuneplan

Miljø

Pleie og omsorg

Friluftsliv

Overordnet arealplan

Landbruk

Styre VOS

 

Økonomistyring

Reguleringsplan

 

 

Resultatvurdering

Byggesaker

 

 

 

Oppmåling

 

 

 

Viltsaker

 

 

 

Kommuneskog

 

 

 

Infrastruktur

 

Kontrollutvalget

 Utvalget ble fra nyvalg i november 2007utvidet fra 3 til 5 medlemmer. 5 representanter.  Utvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og fører det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget har eget sekretariat, Glåmdal sekretariat IKS, et interkommunalt samarbeid mellom Glåmdalskommunene.

 

Eldre og funksjonshemmedes råd

Utvalget er et rådgivende organ og hører budsjettmessig ikke under tjenesten ”politiske organer”

Laster...