Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Utvikling - planer

  • Periodisering 4. år
  • Kontinuerlig rydding i eldre arkiver og overføringer til IKA Opplandene.
  • Følge opp oppgraderinger av WebSak.
  • Flere digitale søknader i søknadssenteret.
  • Standardtekster til bruk i dokumenter i WebSak.

Strategi for lagring av elektronisk arkiv

Fagsystemer på lukket nett:
Vi kjører i dag fagsystemer fra Visma, og vil etter hvert fase inn ”Visma Samhandling”
Visma skriver:
Vår arkivløsning oppfyller Noark5-standarden, og gir dere et godkjent arkiv. Saksbehandlingen skjer i fagsystemene som i dag, og personsensitive opplysninger arkiveres på en sikker måte. Dermed oppfylles myndighetskrav i henhold til arkivering og avlevering, samt til håndtering av personsensitiv informasjon.

Pr. i dag er fagsystemer på lukket nett papirbasert. Se pkt. "Periodiske arkivrutiner"

Fagsystemer på åpent nett:
Våler kommune skal ta jevnlige uttrekk av de elektroniske systemene (herunder WebSak) hvert 4. år. Dette avleveres IKA Opplandene.

Laster...