Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Arkivorganisering

Våler kommune har fullelektronisk saksarkiv fra 01.01.2007.
Arkivsystemet er Acos WebSak og arkivnøkkel K-kode.

Våler kommune har SA (sentral arkiv) som hoved arkivorgan. 

Arkivnøkler/ordningssystem/arkivdeler
FA - Felles arkiv ordnes etter K-koder.
EIEN - Eiendomsarkiv ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr. Brukes innen teknisk etat.
PERS - Personalarkivet ordnes etter etternavn. Dette er endret til K-kode + fødselsnummer i 2019.
ELEV+BHG - Elev-/barnehagearkivet ordnes etter etternavn. Dette er endret til K-kode + fødselsnummer i 2018.
PLAN - Planarkiv ordnes etter K-kode og planid.
FORDRING - Innfordringssaker økonomikontoret - ordnes etter K-kode.
HELS - Sensitive saker innen helse som ikke registreres i Profil - ordnes etter K-kode.
POLUTV - Politiske utvalg - ordnes etter K-kode.

Pr. 01.01.2014: (felles landbrukskontor Våler og Åsnes)
0425-EIEN - Landbrukseiendommer i Åsnes - ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
0426-EIEN - Landbrukseiendommer i Våler - ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
0425-SKOGF - Skogfondsaker Åsnes - ordnes etter K-koder.
0426-SKOGF - Skogfondsaker Våler - ordnes etter K-koder.

Pr. 01.01.2020: (nye kommunenummer)
3418-EIEN - Landbrukseiendommer i Åsnes - ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
3419-EIEN - Landbrukseiendommer i Våler - ordnes etter K-koder og gårdsnr/bruksnr.
3418-SKOGF - Skogfondsaker Åsnes - ordnes etter K-kode.
3419-SKOGF - Skogfondsaker Våler - ordnes etter K-kode
Saker som er opprettet i gammel arkivdel blir videreført med ny arkivdel. Det settes merknad i sakstittelen at den er overført fra "gammel" arkivdel.

Laster...